Sandøya

Sandøya er en ca. 2 kvadratkilometer stor øy beliggende i Eidangerfjorden utenfor Brevik. Midt mellom Oslo og Kristiansand, sentralt plassert i Grenland, med 23 timthumb (1)ferjeavganger daglig til Brevik og en overfart på under 10 minutter. Sandøya har ca 350 fastboende og minst dobbelt så mange sommergjester. Det har trolig vært bosetning på Sandøya siden eldre jernalder. Sjøfart, fiske og jordbruk har vært viktige næringer men med den gode adkomsten sjøveien har det alltid vært mulig å delta i samfunnet og arbeidslivet på land. 

Sandøya har et trygt og vennlig bomiljø for alle aldersgrupper, og det er stor aktivitet innenfor flere ulike lag og foreninger. Skolen er et sentralt samlingspunkt og brukes daglig også etter skoletid.

Sandøya har flotte turområder med et nett av merkede stier i skogen og gangbru over til Løvøya. Nord på øya ligger campingplassen Dikkon med fine bademuligheter.

http://www.Sandoya.info/

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes