Norcem Brevik – Norges største cementfabrikk

timthumb (4)

Norcem Brevik har en årsproduksjon på omlag 1,2 millioner tonn sement og har ca 180 ansatte.  Fabrikkanlegget som ble startet i  i Brevik i 1916 er i dag endel av Heidelberg cement group. I Norge er det 2 cementfabrikker, en i Kjøpsvik og en her i Brevik hvor Brevik er den langt største. Kalk som gir grunnlag for cementproduksjon blir hentet både  fra dagbrudd og i gruver som ligger dypt under Eidangerfjorden. Gruvevirksomhetens omfang gjør at her er Norges største virksomme gruveforetak. Cementen som blir produsert i Brevik blir levert med skip langs hele kysten samt til utlandet.

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes