Kong Chulalongkorn

timthumb (7)

Kong Chulalongkorn Berømt Thailandsk konge som besøkte Brevik i 1907. I 2010 ble det av den thailandske stat satt opp en statue av ham i Brevik som takk for den oppmerksomhet Breviks befolkning hadde vist Kongen og hans land. Kong Chulalongkorn av Thailand besøkte Brevik 28. juli 1907. Han kom til Brevik med sin yacht og ankret opp på Trosvikbukta. Kongen og hans følge gikk i land ved Englandsbrygga . Herfra ble det en tur med hest og vogn gjennom Breviks gater og ut på Øya. Derfra opp til Setre og videre til Dalen, Det var før cementfabrikkens tid og Dalen var en vakker bukt med fine strender.  Kongen var meget begeistret for denne idylliske byen. Været var så strålende denne dagen at han skrev hjem til Bangkok og fortalte at det var like varmt i sommer-Brevik som det var hjemme i Thailand. 

Kongen ble tatt godt i mot i Brevik. Folk hyllet ham med blomster og hurra rop. Det ble flagget for kongen og det ble lagt ut en rød løper på brygga.  Før avreisen hilste ordføreren fra Brevik by og ønsket Kongen alt godt på hans videre ferd.

Chulalongkorn (Rama V, født 20. september 1853, død 23. oktober 1910) var konge av Siam fra 1868 til 1910. Han tilhørte Chakridynastiet.

Kong Chulalongkorn anses å være den konge som ble skattet høyest av thailenderne. Han betraktes, tillike med sin far, som det moderne Thailands far, og dette til tross for, eller takket være, at han avsto større områder enn det som noensinne tidligere var gått tapt for landet. Han avsto Laos, deler av Kambodsja samt de nordligere delene av Malakkahalvøya i dagens Malaysia. Men dermed ble landet heller aldri kolonisert, som et av få i Asia.

Som femtenåring besteg Chulalongkorn den siamesiske trone, men på grunn av sin unge alder fikk han sin fars bror som formynder. Under sine fem år med formyndere ble han utdannet av en engelsk guvernante, Anna Leonowens, i litteraturhistorie, språk og kunst.

Kongen avskaffet ved lov dødsstraffen, slaveriet og den etter hans mening overdrevne bukkingen. Han tilsatte et kongelig regjeringsråd, Sangharådet, og foreskrev grunnskole også for piker.

Chulalongkorn ble 23. november 1884 utnevnt til storkors av St. Olavs Orden. Kongen besøkte Norge sommeren 1907.

(Wikipedia)

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes