Cort Adeler

timthumb (5)

Den store norske sjøhelten general-admiral Cort Adeler ble født i Brevik 16.desember1622 og døde i København 5. november 1675. Han ledet oppbyggingen av den dansk-norske krigsflåte i 1660-årene. Cort Adeler ble kjent for sin krigsinnsats for Venedig  (Italia) i kampene mot tyrkerne i 1640-årene.  Cort Adeler kom som 15-årig i tjeneste i den hollandske flåten. 

Han kjempet i 1634 under admiralløytnant Maarten Tromp i slaget ved the Downs. Senere gikk han inn i veneziansk  krigstjeneste og i 1645 ble han kaptein for det innleide nederlandske skipet Grote St. Joris eller San Giorgio Grande. Han ble snart forfremmet på grunn av sin dyktighet og vant stor heder i kampen mot de osmanske tyrkerne, spesielt for sin deltagelse i slaget ved Dardanellene  i 1654. Her senket han 15 osmanske galleier. Under dette slaget kom Adeler, som fremdeles kommanderte San Giorgio Grande i nærstrid med flaggskipet til den osmanske øverstkommanderende Ibrahim Pasja. Ifølge senere beretninger havnet Adeler og Ibrahim Pasja i nærkamp. Ibrahim Pasja hugget etter Adelaer og traff ham i høyre arm, men Adeler tok da sverdet i venstre arm og drepte osmanneren. Deretter skal Adeler ha brukt motstanderens eget sverd til å skille hans hode fra kroppen. Etter dette overga det osmanske skipet seg. Cort Adeler tok med seg Ibrahim Pasjas sverd og fane, som i dag kan ses i Nationalmuseet i København. Dagen etter dette sjøslaget mottok han også overgivelsen til festningen Tenedos.Curt Adeler ble for dette belønnet med Markusordenen og en livsvarig pensjon for seg og sine etterkommere. I 1660 ble han utnevnt til veneziansk viseadmiral.

Adeler forlot Venezia i 1661 og arbeidet frem til 1663 for et nederlandsk handelshus. I 1663 fikk han tilbud fra den dansk-norske unionskongen  om å komme til København for å ha viktige funksjoner i oppbyggingen av den dansk-norske marinen. Kongen utnevnte ham til generaladmiral og øverstkommanderende for den dansk-norske fellesflåten: Han fikk også adelsbrev  og svært god betaling, noe som gjorde han i stand til å kjøpe omfattende godseiendommer  i Danmark og Norge.

Den danske flåten hadde gjennom mange år forfalt, og Adelers hovedoppgave ble å lede et stort nybyggningsprogram. Han tegnet og konstruerte selv orlogsskip basert på sine erfaringer fra Holland og Venezia. Flere av dem var galleier etter mønster fra Middelhavet. Mellom 1663 og 1675 ledet han byggingen av rundt 30 nye orlogsfartøyer.

I 1675 brøt den skånske krig ut mellom Danmark-Norge og Sverige. men før Adeler rakk å løpe ut med flåten, døde han på sitt flaggskip den 5. november, 53 år gammel. På hans gravsted i København står en latinsk inskripsjon som sier at han var “Tyrkerne en skrekk, barbarerne en redsel, Candida et skjold, venetianerne en mur, hollenderne en heder, nordmennene en ære, den danske sjømakt en pryd. Nordens underverk.”

(Wikipedia)

Se forøvrig siden til Cort Adeler Selskabet

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes