Byen med 1700-talls bebyggelse

timthumb (6)

Litt om Breviksarkitekturen Vakre detaljer ved mange av bygningene i Brevik vitner om dyktige håndverkere og forståelse for bygningenes proporsjoner. Den kledning som ble benyttet på de fleste bygninger omkring 1760-årene var tømmermannskledning. Overbordet var gjerne profilert. På flere bygninger er overbordet erstattet med en profilert list (Brevikspanel). Dette gir kledningen en elegant virkning. Gårdene i Storgaten har eksempler på denne type kledning. Liggende kledning ble benyttet fra omkring 1830. Typiske eksempler på dette ser vi på bygningene på Øvre torv.

Karakteristisk ved bygningene fra før 1800-tallet er at vinduene ligger forsenket i panelet. Hovedgesimsen er som regel rikt profilert. Den samme gjelder vindusomramningen.

Etter 1800 får arkitekturen et enklere preg.

Mange av bygårdene hadde opprinnelig høye kjellermurer med flotte trappeoppganger. Kjellermurene var gjerne kledd med liggende panel.

Tollboden er bygd i 1761 med et inngangsparti i rokokkostil.

Rådhuset bygd i 1761 fikk forandret inngangspartiet og vinduene til empire-stil i 1840-årene. Anlegget har vært drevet som en bygård med fjøs og stall. Fasadekledningen mot gårdsplassen er originalt ”Brevikspanel” fra 1761.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes