Breviks historie

Kort oversikt over høydepunkter gjennom årene

1622: General-admiral Cort Adeler blir født

1630: Militært batteri (Blokkhus) blir anlagt på Øya (Blokkhustangen).

1670: Breviks første kirke blir bygd

1680: Brevik får ladestedsrettigheter

1689: Brevik får postkontor

1693: Brevik får sitt første skolestyre

1760. Den første brua over til Øya blir bygd

1761: Stor bybrann i Brevik

1779: Kongelig bevilgning til overfarten Brevik-Stathelle

1780: De første vektere ansettes

1800: Nok en stor brann. Brevik har ca. 1000 innbyggere

1801: Militært kanonbatteri blir anlagt på Øya

1820. Gapestokken ved kirken blir tatt ut av bruk

1837: Hans Morten Thrane Esmark blir byens første ordfører

1838: Postrøver Berg blir halshogd på Batteriet

1845. Brevik får bystatus

1846: Brevik får Middelskole

1847: Brevik får apotek.  – Brevik Sparebank etableres

1849: Brevik får sin første avis “Adressetidende”

1849: Brevik får sitt offentlige bibliotek

1855: Brevik telegrafstasjon åpnes

1867: De første vannverksdammer blir bygd

1878. Breviks kirke nr. 2 blir innviet

1882: Setreveien blir anlagt som ny hovedvei inn til byen

1883: Brannvakttårnet blir bygd

1895: Brevik jernbanestasjon åpnes av kong Oscar II

1896: Postruten med båt Brevik-Kristiansand åpnes

1905: Breviks første kino

1907: Kong Chulalongkorn av Siam besøker Brevik

1914: Brevik får elektrisk lys

1921 Brevik får eget sykehus

1925: Brevik får gamlehjem

1931: Fiskebasaren bygges

1945: Brevik får byvåpen

1949: Langbrygga blir opprustet med betongbrygge

1950: Furulund Idrettspark åpnes

1952: Det blir bygd ny bru til Øya

1958: Blekebakkveien blir bygd.

1960: Brevik kirke brenner

1961: Ny skole tas i bruk på Åsen

1962: Brevik Bru blir tatt i bruk

1963: Ny kino blir bygd

1963: Breviks kirke nr. 3 blir innviet

1963: Kommunesammenslåing. Eidanger kommune og byene Brevik og Porsgrunn blir oppløst.

1964: Ny kommune blir opprettet med navn Porsgrunn

1966: Fergeruten Brevik-København starter opp.

1979: Kystverkets trafikksentral på Strømtangen blir opprettet

1982: Breviksbåten “Alliance” blir verdensmester i seiling (yngligeklassen i Florida)

1992: Brevik Sykehjem tas i bruk

1995: H. M. Kong Harald og H.M. Dronning Sonja besøker Brevik

1996: Grenlandsbrua blir åpnet av H.M. Kong Harald.

2010: Brevik får statue av Kong Chulalongkorn av Siam

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes